ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางเตือนใจ พิมพ์มะมุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)