ประชุมเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

๗ มกราคม 2564 เวลา ๐๙.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลักษมี ชั้น ๔ โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)