ประชุมคณะกรรมการตำบลท่าพล

๗ มกราคม 2564 เวลา ๑๓.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายวิทยา ลือชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลท่าพล เพื่อชี้แจ้งข้อราชการ งานพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๒๐ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 11 times, 1 visits today)