ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ตำบลระวิง

๘ มกราคม 2564 เวลา ๐๙.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ พูลสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สัญจรตำบลระวิง เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังขอน หมู่ ๑๐ ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)