ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายบัญชา ศิลกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)