ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

               ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ พูลสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)