ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงมูลเหล็ก

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้
นางนพพร แซมสีม่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน และแนะนำตัวลูกจ้างเหมาบริการ “ครูพาทำ” แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดงมูลเหล็ก ณ โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล หมู่ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)