ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเดียง

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้ นาย
ณัฐพงศ์ พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเดียง เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน และแนะนำตัวลูกจ้างเหมาบริการ “ครูพาทำ” แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสะเดียง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไทรงาม หมู่ ๙ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 12 times, 1 visits today)