ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านโคก

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้ นาย
ณัฐพงศ์ พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านโคก เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน และแนะนำตัวลูกจ้างเหมาบริการ “ครูพาทำ” แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโคก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่อ้อย หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 13 times, 1 visits today)