ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ครูพาทำ ตำบลดงมูลเหล็ก

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมาย
ให้ ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครูพาทำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่แปลงเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๓ แปลง ณ พื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 11 times, 1 visits today)