ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ครูพาทำ ตำบลบ้านโคก

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมาย
ให้ ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครูพาทำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่แปลงเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๑๙ แปลง ณ พื้นที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)