ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร่วมพิธีตักบาตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พุทธอุทยานเพชะบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 12 times, 1 visits today)