ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่

ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมาย
ให้ นายณัฐพงศ์ พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน และแนะนำตัวลูกจ้างเหมาบริการ “ครูพาทำ” แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยใหญ่ ณ ศาลาเอนกประสงค์กลาง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 16 times, 1 visits today)