พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจพื้นที่ โครงการโคก หนอง นา โมเดล

               พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้นางพัชรินทร์ พูลสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจสอบแปลงพื้นที่ดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 25 times, 1 visits today)