ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลระวิง

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบูริน่า  ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้นางพัชรินทร์ พูลสมบัติ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลระวิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านยางแหลม หมู่ ๑๐ ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 18 times, 1 visits today)