ประชุมขับเคลื่อน โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมทีมหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ สาธารสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ  และทีมปฏิบัติการในระดับตำบล เพื่อ สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม  โดยการระดมแนวคิด และมอบภารกิจ ในการขับเคลื่อน โครงการ เพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปี 2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนคนเพชรบูรณ์ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของ ปัจจัย 4 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมอำเภอชั้น ๒ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)