ประชุม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี หมู่ ๘ ตำบลดงมูลเหล็ก

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวบูริน่า  ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ประชุม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว โอ
ทอป  นวัตวิถี  ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ ตำบลดงมูลเหล็ก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 13 times, 1 visits today)