ประชุม คัดเลือกอาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลนาป่า

ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.00 น. นางสาวบูริน่า  ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้
นางเตือนใจ พิมพ์มะมุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาป่า ที่หมดวาระลงเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเจริญ หมู่ ๑๓ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 13 times, 1 visits today)