ประชุม คัดเลือกอาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลน้ำร้อน

ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.00 น. นางสาวบูริน่า  ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มอบหมายให้
นางเตือนใจ พิมพ์มะมุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำร้อน ที่หมดวาระลงเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)