โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

22 กรกฎาคม 2563  เวลา ๑๓.00 น. นายบัญชา  ศิลกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมทีมปฏิบัติการ คู่หู คู่คิด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินโครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน  ณ  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสักแห้ง หมู่ 7  ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)