ร่วมต้อนรับทีมงานคุณเขตต์ ฐานทัพ ดารา/นักแสดง

2๓ กรกฎาคม 2563  เวลา ๑๗.00 น. นางพัชรินทร์  พูลสมบัติ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และนางเตือนใจ  พิมพ์มะมุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ร่วมต้อนรับทีมงานคุณเขตต์  ฐานทัพ ดารา/นักแสดง ร่วมถ่ายทำรายการ  ณ   บ้านนาเจริญ  หมู่ 13  ตำบลนาป่า  อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
(Visited 21 times, 1 visits today)