ติดตามการดำเนินงานกองทุนัฒนาบทบาสตรี

26 พค.63 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาศ ศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมติดตามวางแผนและผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยใหญ่ ณ ที่ทำการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยใหญ่ บ้านสะแกงามใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 12 times, 1 visits today)