ประชุม คจสจ.เพชรบูรณ์

22​ พค.63​ เวลา 09.00 น. น.ส.บูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ พิมพ์มะมุก
นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

(Visited 36 times, 1 visits today)