ปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก​”บวร”

13​ พค.​63 เวลา 09.00 น. นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด​กิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก​”บวร” ตามแผนปฏิบัติการ​ 90​ วัน”ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีการแบ่งปันอาหารจากวัดสู่ชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้มีผักสวนครัวไว้รับประทาน ณ วัดโนนสว่างอารมณ์ บ้านป่าบง​ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พระอธิการวชีรวัชร์​ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดโนนสว่างอารมณ์ พร้อมคณะ นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางสุภาภรณ์​ แว่นแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ​ นายมานิตย์​ แว่นแก้วกำนันตำบลตะเบาะ​ นายมนตรี​ ปารี ผู้ใหญ่บ้านป่าบง และราษฎรบ้านป่าบง​ ร่วมกิจกรรม​ครั้งนี้

(Visited 31 times, 1 visits today)