พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” วันที่ 2 ณ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 6 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกา [...]

อ่านต่อ

พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 6 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกา [...]

อ่านต่อ

พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมเปิดงานประเพณี บุญบั้งไฟเดือน ๗ เทศบาลตำบลเวียงคุก ประจำปี ๒๕๖๕

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมเปิดงานประเพณี บุญบั้งไฟเดือ [...]

อ่านต่อ

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสุดใจ มูลเทพ บิดาของนายสิทธิพงษ์ มูลเทพ อาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย

🌻🗓 วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายไพโรจ [...]

อ่านต่อ

พช.อำเภอเมืองหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านเม็ก ม.2 ตำบลวัดธาตุ

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ [...]

อ่านต่อ

พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุน ในพื้นที่ตำบลสีกาย

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกอ [...]

อ่านต่อ

พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการกอง อบต.หนองกอมเกาะ เพื่อประสานติดตามข้อราชการและ และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนที่สำคัญในพื้นที่

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร ประธานสภา ปล [...]

อ่านต่อ

พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับ อบต.ค่ายบกหวาน และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ มิติด้านความเป็นอยู่ เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับ อบต.ค่ายบกหวาน และทีมพี่ [...]

อ่านต่อ