พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันพรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันพรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันพรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณริมบึงหนองกอมเอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🌻ในการนี้ นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้ นายชาญชัย สุวิรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsfotAll#changeforgood

(Visited 21 times, 1 visits today)