พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 และ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.เมืองหนองคาย)และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 และ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.เมืองหนองคาย)และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ✨

🌻🗓 วันพฤหัส ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้ นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ
โดยวาระก่อนการประชุมมีกิจกรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียงโมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย(หลังเดิม)

🌻ในการนี้ นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมการประชุมดังกล่าว และชี้แจงข้อราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

🌻 โดยในการจัดประชุมครั้งนี้ อำเภอเมืองหนองคายโดยการนำของนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคายจัดตลาดนัดคนหนองคาย ณ บริเวณรอบหอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย(หลังเดิม) ซึ่งมี นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย เลือกซื้อสินค้า และให้กำลังใจ ผู้ประกอบการที่มาขายสินค้าที่ตลาดนัดคนหนองคาย ณ บริเวณรอบหอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย(หลังเดิม)

🌻เวลา 13.00 น.ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.เมืองหนองคาย)และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 12/2565

🏡 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส ชั้น 3 (ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายหลังใหม่) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
🏡รายงาน🏡

(Visited 18 times, 1 visits today)