✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ✨

✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ✨
🌻🗓วันศุกร์ ที่18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ(ศจพ.อ.)
2. โครงการ”1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. การติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การเตรียมความพร้อมอาสาจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ฯลฯ
🏡 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
🏡รายงาน🏡
(Visited 18 times, 1 visits today)