✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ✨

 พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๕
***วันศุกร์ ที่18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” พ.ศ.2565 (ปีที่ 23) พร้อมด้วย นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ตัวแทน สำนักงาน ปภ.จังหวัดหนองคาย ตัวแทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) เป็นผู้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายฯและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมพิธีฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวนทั้งสิ้น 1,600 ผืน ทั้งนี้ผู้แทนประชาชนจะได้นำผ้าห่มกันหนาวนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
***ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย(หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
***สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
          รายงาน
(Visited 18 times, 1 visits today)