อำเภอเมืองหนองคาย จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

✨อำเภอเมืองหนองคาย จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ✨

🌻🗓วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายก อบต.โพนสว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านดาวเรือง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย

🏡 ณ ศาลาประชาคมบ้านดาวเรือง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
🏡รายงาน🏡

(Visited 14 times, 1 visits today)