พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2565

✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2565 ✨

🌻🗓วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย

🌼 ในการนี้ นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในครั้งนี้ด้วย

🏡 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย
🏡รายงาน🏡

(Visited 21 times, 1 visits today)