ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย

นางสาวประภัสสร รัตนนาลี

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

05/05/2564 09.33

ลงพื้นที่ติดตามการปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลงครัวเรือนนางดาริกา ตันนารัตน์ บ้านวังยาง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย พร้อม [...]

23/03/2564 17.48

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมพิธีเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีรับพระ [...]

23/03/2564 17.43

“เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2”

กรมการพัฒนาชุมชน “เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ [...]

23/03/2564 17.39

ลงพื้นที่ตรวจแปลงเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ในการปรับรูปแบบพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบลงทุน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เจ้าหน้าที่กองช่าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ( [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิิตภัณฑ์ไทย 2562
ประกาศการจัดจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิิตภัณฑ์ไทย 2562
ประกาศการจัดจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก