นางสาวประภัสสร รัตนนาลี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangnongkhai วันที่ 16 มิ.ย. 2565

พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 6 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย

บริการของเรา