โครงสร้างบุคคลากร

นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์

พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 081 823 1865

นายสุพจน์ แก้วตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวนา,ป่าไม้งาม
โทรศัพท์ 089-276-1913

นางกชพร สีมาตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านพร้าว,กุดจิก
โทรศัพท์ 087-224-2589

นางสาวอัญชลี หลักชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนามะเฟือง,บ้านขาม
โทรศัพท์ 091-065-1020

นายอำนาจ ชูตระกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัคิการ
รับผิดชอบตำบลโนนทัน,หนองบัว,หนองสวรรค์
โทรศัพท์ 091 051 5858

นางวิยะดา บุญรอด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนขมิ้น,นาคำไฮ
โทรศัพท์ 082 048 3951

นายเกริกเกียรติ จันทร์ลอย

อาสาพัฒนา รุ่นที่ 73
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ชัย,หนองภัยศูนย์
โทรศัพท์ 0621868449

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam nec elit fringilla erat semper ullamcorper sit amet vel tellus. Donec diam enim, sollicitudin ac diam consectetur, rhoncus convallis ligula. Aenean blandit rhoncus nibh, id vulputate lorem congue at. Morbi lacinia urna nec velit blandit facilisis. In non tellus eu felis luctus consectetur.

We are paid to offer our patients:

Oral Hygiene

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Teeth Whitening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Pediatric Dentistry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental Implants

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

One Visit Crowns

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cosmetic Veneers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Find us at:

Physical Address

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Office Hours

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel efficitur mi. Quisque id augue in mauris viverra fermentum. Suspendisse ultricies, velit ut iaculis malesuada, dolor justo ullamcorper sapien, sed lobortis purus urna id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

(Visited 797 times, 1 visits today)