ประวัติความเป็นมา

              เมืองหนองบัวลำภู พุทธศักราช 2310  ท้าวตาได้ลงไปสร้างเมืองอุบลท้าววอ พระวรราชภักดี)  ได้ไปสร้างเมืองนครเขื่อนขันฑ์กาบแก้วบัวบาน  พุทธศักราช 2419  เสร็จศึกฮ่อครั้งที่หนึ่งเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำรงเป็นแม่ทัพใหญ่ ได้มาชุมนุมทัพที่หนองคายและ  จัดผู้ไว้วางพระราชหฤทัย ให้เป็นเจ้าเมืองนครเขื่อนขันฑ์ ได้แก่ ท้าวพิมพา ได้ราชทินนามว่า  พระวิชโยดมกมุทธเขต เปลี่ยนชื่อเมืองนครเขื่อนขันฑ์เป็นเมืองกมุทธาศรัยบุรีรัมย์   พุทธศักราช 2450  พระวิชโยดมกมุทธเขต  ถึงแก่กรรม  เทศาภิบาลมณฑลอิสาร ฝ่ายเหนือ ได้ตั้งเจ้าเมืองทางหนองคาย  ได้แก่ พระวิจารณ์กมุทธกิจ (นายเสือ เปรยะโพธิเดชะ) เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอหนองบัวลำภู  ตั้งศาลาว่าการอำเภอที่บริเวรตลาดแลงเก่า พุทธศักราช  2470  ขุนวิไสยอุดรกิจนายอำเภอหนองบัวลำภู  คนที่ 4 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจไปอยู่ในที่ปัจจุบันนี้ทั้งสามแห่ง  มีการตัดถนนวิไสยอุดรกิจตรงข้ามกับสนามนเรศวร  วันที่  1 ธันวาคม  พ.ศ. 2536  มีพระราชบัญญัติยกบานะเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูใช้อาคารที่ว่าการอำเภอ เป็นศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ( 1  ธ.ค.-2536  -  17  ก.ค. 2541 )  

คำขวัญจังหวัด

♥  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

คำขวัญอำเภอ

♥  เมืองหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสม สังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

 

(Visited 506 times, 1 visits today)