สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาทักษะการตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง รุ่นที่ 2

เข้าชม 10 ครั้ง

🌸🌸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาทักษะการตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง🌸🌸

🕰️ เมื่อ​วันที่​ 19 พฤศจิกายน​ 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์ประสานงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการ​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี กพสอ. กพสต. และสมากชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกราม โดยในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน

🌸อำเภอเมือง ​หนองบัว​ลำ​ภู​🌸
🟥เมือง​น่าอยู่​ น่า​เที่ยว​🟥

📸ภาพ​/🗞️ข่าว​ รายงาน​โดย​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​

(Visited 10 times, 1 visits today)