สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาทักษะการตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง

เข้าชม 3 ครั้ง

🌸🌸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาทักษะการตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง🌸🌸

🕰️ เมื่อ​วันที่​ 18 พฤศจิกายน​ 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์ประสานงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรชาติ ชัยทองดี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการ​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน​ราชการ​ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ประธาน กพสอ. และ กพสต. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ในการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็นจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน

🌸อำเภอเมือง ​หนองบัว​ลำ​ภู​🌸
🟥เมือง​น่าอยู่​ น่า​เที่ยว​🟥

📸ภาพ​/🗞️ข่าว​ รายงาน​โดย​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​

(Visited 3 times, 1 visits today)