สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เข้าชม 4 ครั้ง

🌸🌸สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา🌸🌸

🕰️ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาทรงงาน บ้านถ้ำกลองเพล หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่ทำความสะอาดบริเวณศาลาทรงงาน ปลูกต้นไม้ ทาสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นายประยูร อรัญ​รุท​ นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดทำรั้วและทาสีบริเวณต้นหม่อนพระราชทาน บริเวณพื้นที่ผักปลอดภัย สายบุญ ชุมชน OTOP นวัตวิถี พร้อมวางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวและนำเสนอข้อมูลต้นหม่อนพระราชทานให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป

🌸อำเภอเมือง​ หนองบัวลำภู🌸
🟥เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว🟥

📸ภาพ​/🗞️ข่าว​ รายงาน​โดย​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​

(Visited 4 times, 1 visits today)