สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ ร่วมกับสำนักเลขาฯ ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู

เข้าชม 7 ครั้ง

🌸🌸สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ ร่วมกับสำนักเลขาฯ ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​🌸🌸
🕰️เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางนิภาภรณ์ มูลสูตร ผอ.กลุ่มงานประสานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดำเนินการติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการหนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑื วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) ให้กับสมาชิก ในการปรับโครงสร้างหนี้ ให้เป็นปัจจุบัน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในการนี้นางรัตติ​นันท์​ พัชร​เรือง​วงศ์​ พัฒนาการ​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภูผู้รับผิดชอบ ร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย
📸ภาพ/🗞️ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

(Visited 7 times, 1 visits today)