พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​ ร่วมลงพื้นที่ เตรียมประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เข้าชม 8 ครั้ง

🌸🌸 พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​ ร่วมลงพื้นที่ เตรียมประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 🌸🌸

🕰️ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ องค์​การบริหาร​ส่​ว​นต​ำ​บล​บ้าน​ขาม​

นางรัตติ​นันท์​ พัชร​เรือง​วงศ์​ พัฒนา​การอ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​อ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินจัดเตรียมการประกวดโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในการนี้นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางพิชญาภรณ์​ บัวสระ นายอธิกรณ์ สุวรรณนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวพรพิมล สุบิน นักพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสารสนเทศของตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
🌸อำเภอ​เมือง​ หนองบัวล​ำ​ภู​🌸
🟥เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 🟥

📸ภาพ/🗞️ข่าว รายงาน​โดย สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​

(Visited 8 times, 1 visits today)