ผ้าสะพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผสมผสานลายผ้าปักโบราณ

วันที่ 23 มีนาคม 2564

นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี นำนายสรพล ถีระวงษ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผ้าสะพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผสมผสานลายผ้าปักโบราณ ประดับปีกแมลงทับ ไปร่วมจัดแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมการนำลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ รังสรรค์บนผลิตภัณฑ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผลงานของนายสรพล ถีระวงษ์ และให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ในการนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ รวมถึงกำชับให้นำคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป

สพอ.เมืองนนทบุรี รายงาน

(Visited 29 times, 1 visits today)