สนับสนุนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ🍄

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14.00 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วย
นางอามีเราะห์ บอเถาะ พัฒนากรประสานงานตำบลกะลุวอเหนือ และทีมปฏิบัติการตำบลกะลุวอเหนือ เตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีมอบบ้าน ให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านมิติความเป็นอยู่ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ณ บ้านปูลากาป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส🍄☘️
(Visited 1 times, 1 visits today)