สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมประชุมสภาประชาธิปไตย🇹🇭🌼

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางรัตนวัลย์ วิจิตร พัฒนากรประสานงานตำบลโคกเคียน ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)