กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 3 การจัดการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ระดับจังหวัด🇹🇭🍄

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมเดินพบปะผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 3 การจัดการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ระดับจังหวัด ในวันประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ฯลฯ โดยนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสและครัวเรือนเป้าหมายจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู้ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้นำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” มาจำหน่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ครัวเรือนนี้ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)