กิจกรรมการมอบบ้านแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ ในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส
ร่วมกิจกรรมพิธีมอบบ้านแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ ในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเมืองนราธิวาส/ประธานกรรมการ ศจพ.อ.เมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมและมอบปัจจัยให้แก่ครัวเรือนดังกล่าวอีกด้วย
ณ บ้านปูลากาป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส🌀🌀🌀
(Visited 1 times, 1 visits today)