กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒ [...]

อ่านต่อ