สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนและติดตามกลุ่มOtop ตำบลบางนาค🇹🇭🌼

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนางกิตติมา กิติบุญญา พัฒนากรประสานงานตำบลบางนาค ติดตามกลุ่มOtop กลุ่มอัลอามีนบาติค ณ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก อัลอามีนบาติค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)