ประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 🌍🇹🇭

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางกิตติมา กิติบุญญา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการดำเนินงาน 10 ขั้นตอนของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านละหาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ การแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินเพื่อเปิดบัญชีกับธนาคารในพื้นที่ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านได้รับความรู้และความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและร่วมวางแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดบ้านกาแนะ ม.3 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส🇹🇭🌍
(Visited 2 times, 1 visits today)