กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน🌼

วันที่ 27 ต.ค 65 เวลา 15.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ร่วมมอบรายการวัสดุสนับสนุนการฝึกทักษะเยาวชนของโครงการป้อนกันและแก้ไขปัญหาเยาวชน กิจกรรมคนของกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ขุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” (งบจังหวัด ปี 2565) 🌿🌿

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒน [...]

อ่านต่อ