กิจกรรมติดตามการเก็บเงินสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
นางมะลิ ไชยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฯ และสมาชิก ร่วมประชุม จัดเก็บเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯกลุ่มใหม่ และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบางมะนาว ม.1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส🍄🌺🍄🌺🍄🌺🍄
(Visited 2 times, 1 visits today)