กิจกรรมขับเคลื่อนงาน1พัฒนากร 1กลุ่มออมทรัพย์ฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
นางมะลิ ไชยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ก่อการฯ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง 4 ฝ่าย ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโละแน็งอามาน ม.9 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ☘️🌼
(Visited 7 times, 1 visits today)